Awarded

Name of the Research Scholar

Name of the Guide

Dr. S. Venkateswara Rao

Dr. Sathesh Kumar

Dr. M Vani

Dr. Abdul Rahaman Shaik

Dr. S. Sundar

Dr. Y. Justin Koilpillai

Dr. Shaik Arifa Begum

Dr. D. Basavaraju

Dr. I. Madhusudhan Reddy

Dr. B. Bhagavan Raju

Dr. V Srinivas

Dr. B. Sriram

Dr. V Vandana Devi

Dr. N Usha